Контакти

Засновник:  Національна Академія наук України, Інститут електродинаміки

Видавець: Інститут електродинаміки НАН України, Київ

Головний редактор − академік НАН України О.В. Кириленко

Відповідальний секретар − канд.техн.наук Л. В. Городжа

Адреса редакції: 03057, м. Київ, проспект Берестейський, 56
Інститут електродинаміки НАН України
Тел. +38(044) 366 26 57
Е-mail: ted@ied.org.ua