№ 2 (2023): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Весь випуск
FULL_ISSUE_PDF

Теоретична електротехніка та електрофізика

Г.М. Сучков, В.Ф. Болюх, А.І. Кочерга, Р.П. Мигущенко, О.Ю. Кропачек
3
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАКЛАДНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНО-АКУСТИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЗА РАХУНОК ДЖЕРЕЛА МАГНІТНОГО ПОЛЯ
https://doi.org/10.15407/techned2023.02.003
Переглядів анотації: 100 | Завантажень PDF: 40

Електромеханічне перетворення енергії

Л.І. Мазуренко, О.В. Джура, М.О. Шихненко, А.В. Коцюруба
28
РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ І НАПРУГИ В АВТОНОМНИХ СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ З ПАРАЛЕЛЬНО ПРАЦЮЮЧИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ ЗМІННОГО СТРУМУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ПІДТРИМКИ ВЕДУЧОГО ГЕНЕРАТОРА
https://doi.org/10.15407/techned2023.02.028
Переглядів анотації: 65 | Завантажень PDF: 27
С.М. Пересада, Д.І. Родькін, Є.О. Ніконенко, С.М. Ковбаса, В.В. Поліщук
37
КЕРУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯМ НЕДОРОГИХ БЕЗРЕДУКТОРНИХ ПРИВОДІВ НА БАЗІ ЯВНОПОЛЮСНИХ СИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ
https://doi.org/10.15407/techned2023.02.037
Переглядів анотації: 59 | Завантажень PDF: 21
І.С. Пєтухов, В.Г. Кірєєв, К.П. Акинін, В.А. Лавриненко
45
ВПЛИВ ЧИСЛА ФАЗ ОБМОТКИ ОБЕРТАННЯ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ З ТРИСТУПЕНЕВИМ РОТОРОМ
https://doi.org/10.15407/techned2023.02.045
Переглядів анотації: 40 | Завантажень PDF: 24
О.О. Черно, А.П. Гуров, А.В. Іванов
53
ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВІБРАЦІЙНОГО ПРИВОДА ЗА ІМПУЛЬСНОГО ЖИВЛЕННЯ ОБМОТОК ВІБРАТОРА
https://doi.org/10.15407/techned2023.02.053
Переглядів анотації: 108 | Завантажень PDF: 25

Електроенергетичні системи та устаткування

С.Є. Саух, А.В. Борисенко
61
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ГНУЧКОЇ МІКРОМЕРЕЖІ, ІНТЕГРОВАНОЇ ДО ЕНЕРГОСИСТЕМИ
https://doi.org/10.15407/techned2023.02.061
Переглядів анотації: 70 | Завантажень PDF: 21

Інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці

Ю.Ф. Тесик, О.Л. Карасінський, Р.М. Мороз, С.Ю. Пронзелева, М.В. Зайков
69
АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕЖИМІВ РОБОТИ МЕРЕЖІ НА РІВЕНЬ ОБЛІКУ АКТИВНОЇ ТА РЕАКТИВНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
https://doi.org/10.15407/techned2023.02.069
Переглядів анотації: 50 | Завантажень PDF: 29
П.І. Борщев, В.Г. Мельник
74
ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ОПОРІВ ПЕРЕНОСУ ЗАРЯДУ У БІОСЕНСОРНИХ КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ
https://doi.org/10.15407/techned2023.02.074
Переглядів анотації: 21 | Завантажень PDF: 22
І.В. Герасименко, Є.О. Зайцев, В.І. Латенко, Р.Д. Миронов, І.А. Орнатський, С.О. Філь
83
УДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМУ РОЗРАХУНКУ ТЕМПЕРАТУРИ КВАЗІЛІНІЙНОГО РЕЗИСТИВНОГО ТЕРМОДАТЧИКА PT100
https://doi.org/10.15407/techned2023.02.083
Переглядів анотації: 49 | Завантажень PDF: 25